19.07.2022
În atenția operatorilor economici (OE) care solicită Avizul de funcționare
În conformitate cu cod indicator 12 din Opis documentație evaluare activitate de import/distribuție dispozitive medicale (DM), respectiv cod indicator 13 din Opis documentație evaluare activitate de instalare și/sau mentenanță DM, operatorii economici trebuie să facă dovada că, pentru procesele și activitățile supuse avizării, au documentate, implementate și menținute proceduri/instrucțiuni de lucru conforme. Pentru evitarea neconformităților în elaborarea procedurilor/instrucțiunilor de lucru, ANMDMR vă pune la dispoziție un ghid cu recomandări referitoare la elaborarea procedurilor/instrucțiunilor de lucru, întocmit în concordanță cu cerințele legislative aplicabile DM și a specificațiilor din standarde de management al calității.
descarcă documentul …