22.06.2023
În atenția producătorilor, reprezentanților autorizați, operatorilor economici și a tuturor părților interesate
Vă informăm ca a fost publicat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1194 AL COMISIEI din 20 iunie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2346 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii privind anumite produse fără scop medical propus, menționate în Anexa XVI la Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului.
Regulamentul va fi aplicabil începând cu 22 iunie 2023 împreună cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2346 de stabilire a specificațiilor comune pentru produsele din Anexa XVI .
Ca o consecință a aplicabilității depline a Specificațiilor Comune, începând cu 22 iunie 2023, MDR va deveni aplicabil și produselor fără un scop medical propus care sunt enumerate în Anexa XVI la regulament.
Anunțul Comisiei Europene poate fi accesat la:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1194&qid=1687344268439