23.07.2018
In atentia persoanelor interesate
Depunerea dosarelor de obtinere a avizului de functionare
Incepand cu 16.07.2018, dosarele depuse in vederea obtinerii/mentinerii/modificarii AVIZULUI DE FUNCTIONARE se primesc DOAR DACA SUNT INDOSARIATE (dosar cu sina, perforate si prinse direct in dosar).
CEREREA va fi insotita de OPISUL corespunzator activitatii prestate, iar documentele solicitate prin Opis vor fi indosariate in ordinea prevazuta in acesta.
Daca doriti avizarea mai multor activitati sau aveti mai multe puncte de lucru, se va depune un singur dosar.
Documentele specifice fiecarui punct de lucru (ex: lista de personal, dotarea cu echipamente), fiecarei activitati (opisul specific insotit de documentele solicitate prin acesta) vor fi evidentiate prin separatori.
Documentele comune vor fi depuse o singura data.
Producatorii dispozitivelor medicale pe care doriti sa le comercializati vor fi mentionati (in cerere sau in anexa) in ordine alfabetica. Pentru fiecare producator se va depune cate o declaratie de conformitate si, dupa caz, un certificat de marcaj CE, in termen de valabilitate.
Inainte de a depune dosarul, asigurati-va ca ati inclus toate documentele cerute si ati semnat / stampilat toate declaratiile si documentele.
SE PRIMESC DOAR DOSARE COMPLETE.