23.11.2023
În atenţia tuturor distribuitorilor angro de medicamente
Având în vedere prevederile art. IX alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii “prevederile art. 875 alin. (1) lit. z), ac), af) şi ag) şi ale art. 935 alin. (1) lit. c) şi h) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării”, începand cu data 23 noiembrie 2023, intră în vigoare, obligația distribuitorilor angro de a notifica ANMDMR cu 20 de zile înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare, inclusiv tranzacţiile între două sau mai multe reprezentanţe ale aceleiaşi companii, aflate în ţări diferite.