23.12.2021
În atenția tuturor utilizatorilor / distribuitorilor de PRP Blood Collection Tubes (Platelet Rich Plasma) / producător ANHUI SINIC LABORATORY MEDICINE TECHNOLOGY CO. LTD., China
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România atenționează toți utilizatorii și distribuitorii de produse PRP Collection Tubes (Platelet Rich Plasma) producător ANHUI SINIC LABORATORY MEDICINE TECHNOLOGY CO. LTD., China să oprească imediat utilizarea sau punerea la dispoziție pe piață a acestor produse, pentru care introducerea pe piața UE s-a efectuat în baza unor documente de conformitate falsificate.
Dacă ați intrat în posesia acestor produse – PRP (Sodium Heparin), PRP (Sodium citrate + gel), PRP (Sodium citrate + gel + hyaluronic acid) sau orice alt tip de PRP Blood Collection Tubes al acestui producător, însoțite de documentele atașate, nu le utilizați sau puneți la dispoziție pe piață și sesizați Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România – Serviciul Supraveghere Piață la datele de contact existente pe site-ul ANMDMR.
Pentru a preveni introducerea în lanțul legal de distribuție, mai ales în contextul pandemiei COVID-19, a unor dispozitive medicale neconforme, care nu respectă cerințele de reglementare aplicabile, vă rugăm să manifestați prudență maximă, să consultați permanent site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru astfel de informări și să vă asigurați că produsele pe care le achiziționați provin de la distribuitori avizați de instituția noastră, în conformitate cu dispozițiile art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
descarca documentele …