25.03.2020
În atenția persoanelor interesate
Având în vedere evoluția situației epidemiologice caracterizată prin creșterea importantă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-19 (atât prin circulația virusului pe teritoriul național cât și prin importarea acestuia odată cu revenirea în țară a persoanelor posibil infectate) și analizând măsurile necesare în vederea întârzierii propagării pandemiei, conducerea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România a emis Decizia nr. 332 din data de 16.03.2020.
Conform acestei decizii, activitatea de inspecție și control a Direcției Generale Dispozitive Medicale și Direcției Inspecție Farmaceutică se suspendă pe o perioadă de 30 de zile de la data emiterii, pentru a evita expunerea angajaților și a reduce riscul de infectare a personalului și a beneficiarilor cu noul coronavirus.
În consecință, în această perioadă specialiștii ANMDMR nu se vor mai deplasa la sediul unităților sanitare pentru controlul prin verificare tehnică a dispozitivelor medicale în București și în alte localități. De asemenea nu se vor mai face evaluări ale dispozitivelor medicale din dotarea unităților mobile de intervenție la sediul ANMDMR-DGDM din sos. Titulescu, nr. 58, Sector 1.
Pentru toate dispozitivele medicale care au fost deja evaluate tehnic de către specialiștii noștri, au fost emise sau sunt în curs de emitere documentele specifice (aviz de utilizare/ buletin de verificare periodică/ raport de încercări-negativ). Documentele vor fi transmise în copie scanată pe e-mail, iar originalele vor intra în posesia beneficiarilor prin intermediul Poștei Române.
Mai precizăm că ANMDMR va transmite:
– O informare privind suspendarea activității de verificare tehnică a dispozitivelor medicale, către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, astfel încât beneficiarilor care se află în relație contractuală cu casele de sănătate să nu li se mai condiționeze prelungirea contractului de prezentarea documentelor emise de ANMDMR.
– O informare către Registrul Auto Roman (RAR) cu privire la suspendarea activității de verificare tehnică a dispozitivelor medicale și a dotării minime obligatorii din unitățile mobile de intervenție și emitere a avizului de utilizare.
Recomandăm de asemenea beneficiarilor să nu mai depună cererile tip pentru obținerea buletinului de verificare sau a avizului de utilizare întrucât acestea trebuie tarifate, însă inspectorii ANMDMR nu vor putea să le dea curs pe perioada de suspendare a activității.