25.03.2021
În atenția persoanelor interesate
După cum s-a anunțat în ianuarie, anul curent, prin comunicarea Comisiei referitoare la BREXIT, privind medicamentele, Comisia a adoptat și publicat Regulamentul delegat de modificare a Directivei privind medicamentele falsificate în vederea abordării problemelor restante privind medicamentele, în contextul BREXIT.
Pentru a se asigura că medicamentele sunt comercializate cu identificator unic pe piețele mici, care depind în prezent de Regatul Unit pentru aprovizionarea cu medicamente, se acordă o derogare temporară până pe 31 decembrie 2021 de la obligația distribuitorilor angro de a scoate din uz identificatorul unic al medicamentelor pe care intenționează să le distribuie în Regatul Unit, întrucât acestea pot fi reexportate către UE.
Prezenta derogare nu ar trebui să aducă atingere aplicării dreptului Uniunii Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) al Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul de retragere, coroborat cu anexa 2 la protocolul respectiv.
Documentul este disponibil la adresa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.091.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A091%3ATOC (EN.)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0457&from=EN (RO.)
Documentul a fost postat și pe website-ul DG SANTE BREXIT:
https://ec.europa.eu/health/human-use/uk_withdrawal_en