27.05.2020
In atenţia tuturor distribuitorilor angro de medicamente care intenționează să depună notificări de livrare intracomunitară conform OMS 672/2020
Luând în considerare intrarea în vigoare, începând cu data de 22.05.2020, a OMS 860/2020 privind modificarea anexei OMS 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2, vă comunicăm lista medicamentelor aferente tuturor DCI-urilor menţionate în protocolul de tratament, autorizate de punere de piaţă în România şi care au preţ în Canamed (excepţie medicamentele OTC), grupate în următoarele capitole: medicaţie antivirală, medicaţie imunomodulatoare, managementul tulburărilor de coagulare, antibiotice şi alte antiinfecţioase, alte măsuri terapeutice.
Menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) din OMS 672/2020 se suspendă temporar distribuţia în afara teritoriului României, pe o perioada de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordinului, a medicamentele menţionate în lista ataşată prezentului anunţ, prin derogare fiind acceptate doar excepţiile menţionate la art.2 alin (3).
În consecinţă, vă informăm că pentru medicamentele din lista nu vom accepta notificări de livrare intracomunitară sau solicitări de avizare declaraţii de export, în afara excepţiilor menţionate la art.2 alin (3) din OMS 672/2020, în perioada de valabilitate a ordinului.
descarca documentul…