27.05.2024
În atenția persoanelor interesate
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 24.05.2024 privind, în cadrul articolului 31 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului, autorizațiile de introducere pe piață acordate pentru medicamentele de uz uman care au fost autorizate sau sunt în curs de aprobare pe baza studiilor clinice realizate la Synapse Labs Pvt. Ltd și Anexa I la Decizia de punere în aplicare a comisiei din 24.05.2024 Lista medicamentelor autorizate prin procedură națională și a cererilor de autorizație de punere pe piață
descarcă decizia …
descarcă anexa …