27.07.2023
În atenția tuturor părților interesate
Vă informăm că în data de 26.07.2023 a fost publicată ultima actualizare a Listei comune a testelor antigen COVID-19 a Uniunii Europene.
Puteți accesa această listă urmând linkul:
https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-07/covid-19_eu-common-list-antigen-tests_en.pdf
În contextul pandemiei de COVID-19, Comitetul pentru Securitatea Sanitară (Health Security Committee (HSC) a înființat în mai 2021 un grup de lucru tehnic privind testele de diagnosticare COVID-19. Acest grup de lucru tehnic a reunit experți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene și Norvegia, precum și reprezentanți ai Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE), Centrul Comun de Cercetare (JRC) și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).
Scopul Grupului de Lucru Tehnic (TWG) al HSC a fost să revizuiască propunerile prezentate de țările UE, precum și de producători, pentru ca dispozitivele să fie incluse în Lista comună a testelor antigen COVID-19 a Uniunii Europene.
În cazul în care grupul tehnic de lucru consideră că este necesară o actualizare a Listei comune la nivelul UE a testelor antigen pentru depistarea COVID-19, va fi prezentată o propunere Comitetului pentru Securitate Sanitară în vederea obținerii unui acord formal. Astfel de actualizări au vizat adăugări și/sau eliminări de teste antigen sau actualizări privind disponibilitatea datelor și informațiilor (de exemplu, publicarea de noi studii de validare). Alături de fiecare actualizare a listei comune a UE, a fost publicată o anexă, care stabilește detalii suplimentare și informații de bază cu privire la deciziile luate de grupul de lucru tehnic.
Această anexă poate fi accesată prin linkul:
https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-07/covid-19_eu-common-list-antigen-tests_addendum_en.pdf