27.12.2022
În atenția tuturor importatorilor și distribuitorilor de dispozitive medicale
ANMDMR atenționează toți importatorii și distribuitorii de dispozitive medicale să nu introducă pe piața din România dispozitive medicale de tipul: Dental Implant System (including Implant Body, Abutment, Central Screw, Cover Screw), fabricate de producătorul Foshan Angels Biotechnology CO. LTD., China dacă au intrat în posesia Certificatului de conformitate CE falsificat nr. G1 093823 0004 Rev. 00 care ar fi emis de Organismul Notificat TÜV SÜD Product Service GmbH, Germania (0123) la data de 2022-01-13, valabil până la data de 2024-03-13.
Pentru verificări proprii recomandăm părților interesate să acceseze site-ul Organismului Notificat, TÜV SÜD Product Service GmbH, Germania (0123), la linkurile de mai jos:
Baza de date cu certificate:
https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/produktpruefung-und-produktzertifizierung/zertifikatsdatenbank
Baza de date cu certificatele falsificate:
https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/produktpruefung-und-produktzertifizierung/zertifikatsdatenbank/tuev-sued-pruefzeichen/liste-gefaelschter-zertifikate