28.01.2022
În atenția Utilizatorilor Finali ai Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM)
În vederea îmbunătățirii continue a performanței generale a sistemului, furnizorul soluției informatice generale, Arvato Systems GmbH, actualizează periodic interfața folosită de utilizatorii finali (UF) pentru a se conecta la SNVM.
Așa cum Organizația de Serializare a Medicamentelor din Romania (OSMR) a anunțat încă din luna iunie 2021, versiunea de interfață V3 utilizată de furnizorii de software pentru a conecta software-ul folosit de UF cu SNVM va fi deconectată începând cu data de 1 mai 2022, când va fi lansată versiunea V5.
OSMR reamintește tuturor utilizatorilor finali să solicite furnizorilor proprii de servicii software migrarea de urgență la versiunea de interfață V4, înainte de luna mai 2022, folosind documentația pusă la dispoziție de către furnizor în portalul: https://www.sws-nmvs.eu.
Neîndeplinirea acestei cerințe în termenul menționat conduce la imposibilitatea respectării de către utilizatorii finali (farmacii, distribuitori, spitale, etc) a obligațiilor legale prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman și de Ordinul ministrului sănătății nr. 1473/2018 pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman.