30.06.2016
In atentia persoanelor interesate
In conformitate cu prevederile art. 814 alin.4 din Legea 95/2006 si art. 35 din OMS 194/2015, raportat la art. 22 alin. 2 din Legea 677/2001, ANMDM a postat pe website-ul propriu, la sectiunea Publicitate, Registrul declaratiilor activitatilor de sponsorizare aferente anului 2015, destinat informarii si deschis spre consultare publicului in general sau oricarei persoane care probeaza un interes legitim. Informatiile incluse in Registru au la baza declaratiile primite de ANMDM in format electronic pe pagina web sau in format hartie, de la producători, DAPP sau reprezentanţii acestora in Romania, precum şi distribuitorii angro şi en detail de medicamente si beneficiarii activităţilor de sponsorizare, medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi referitoare la sănătatea umană, asistenţă medicală sau farmaceutică. Informatiile transmise in alte forme decat cele stabilite in anexa 1 si anexa 2 ale OMS 194/2015 nu au fost postate ( contracte, adeverinte, declaratii pe proprie raspundere), fiind considerate neconforme.