31.12.2015
In atentia tuturor distribuitorilor angro de medicamente autorizati
Va atragem atentia asupra prevederilor:
– Ordinului nr. 502/2013 pentru aprobarea obligativitatii raportarii lunare a punerii pe piata din România, respectiv a vânzarilor medicamentelor de uz uman de catre distribuitorii angro/importatorii/fabricantii autorizati;
– Ordinului nr. 456 /2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiaza asiguratii în sistemul de asigurari sociale de sanatate si a unei masuri pentru asigurarea acestora pe piata din România, cu completarile ulterioare.
Nerespectarea prevederilor legislative mentionate mai sus se sanctioneaza de catre ANMDM conform Legii 95/2006 republicata – Titlul XVIII, art. 875 lit. m cu amenda contraventionala, respectiv conform art. 875 lit. n cu amenda contraventionala si suspendarea autorizatiei de distributie angro.
ANMDM a urmarit activitatile de distributie si, in cazul identificarii unor astfel de activitati, actiunile au fost imediate (de ex. sanctiuni aplicate in 2015 distribuitorilor Expert Med Import Export SRL, Pharma Storage SRL, Health Care Store SRL, Perfect Farma Distributie SRL, Biolife Pharmamed SRL, Triumph Pharma SRL).