Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarul post contractual vacant:
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartimentul evaluare și analiză date medicale.
descarcă documentul …
descarcă fisa postului …