– 2 (două) posturi medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment eficacitate și siguranță non-clinică;
– 1 (unu) post medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment calitate medicamente;
– 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
– 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartiment evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea pediatrie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post medic primar, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea hematologie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metrabolice, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare și analiză date medicale;
citeste documentul …