Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarelor posturi, funcții contractuale vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, respectiv:
– 2 (două) posturi medic, medicină generală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul eficacitate și siguranță non-clinică;
– 1 (unu) post medic, medicină generală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul informații medicamente;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartimentul calitate medicamente;
– 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartimentul evaluare procedura centralizata;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
– 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
descarcă anuntul …
descarcă Fisa postului – medic, medicina generala – DPN …
descarcă Fisa postului – medic specialist, farmacologie clinica – DPE …
descarcă Fisa postului – medic specialist, medicina de familie – DPE …
descarcă Fisa postului – medic specialist – medicina de familie si farmacologie clinica – DFVMR …
descarcă Fisa postului – medic primar, medicina de familie – DETM …
descarcă Fisa postului – medic specialist, medicina de familie – DETM …
descarcă Fisa postului – medic specialist, medicina de familie – DSC …
descarcă Fisa postului – medic specialist, farmacologie clinica- DSC …