Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată.
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea reumatologie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală.
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea sănătate publică și management, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală.
citeste documentul …