I. Direcția studii clinice
– Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman
1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
II. Direcția farmacovigilență și managementul riscului
– Serviciul evaluare
1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată
III. Direcția proceduri europene
– Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată
2 (două) posturi medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …