I. Direcția procedură națională
– Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment eficacitate și siguranță non-clinică
2 (două) posturi medic, medicină generală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente
1 (unu) post medic, medicină generală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
II. Direcția proceduri europene – Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment calitate medicamente
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
III. Direcția farmacovigilență și managementul riscului – Serviciul evaluare
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
IV. Direcția evaluare tehnologii medicale -Compartiment evaluare medicală
– 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
V. Direcția studii clinice – Compartimentul administrare-validare studii clinice medicamente de uz uman
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …