AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 1212/ 23.XI.2021 Partea a III-a, respectiv:
1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI:
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ / COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI PATRIMONIU:
a) 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) 1 (unu) post paznic, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) 1 (unu) post îngrijitor, nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
3. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
a) Serviciul evaluare procedura națională, compartiment calitate medicamente:
– 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul administrare procedura nationala, biroul validare – administrare
– 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Serviciul administrare procedură națională
– 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
4. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
– 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
– 1(unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică) , nivel studii S , 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
– 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
– 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate,
fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
5. SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …