Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
– 1(unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare procedurie europene / Compartiment informaţii medicamente;
– 1 (unu) post medic primar, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului – Serviciul evaluare;
– 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de laborator, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea sănătate publică și management, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (un) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Directiei studii clinice, Compartimentului studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Directiei studii clinice, Compartimentului studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4
citeste documentul …