Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior a personalului contractual, după cum urmeaza:
1. referent de specialitate gr. I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate;
2. referent de specialitate gr. I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției administrație generală și asistență financiară externă, Compartimentul administrativ și patrimoniu;
3. expert gr. I promovare în funcția de expert gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Laborator determinări fizico-chimice, imunochimice și serologice la medicamente biologice și farmacotoxicologie;
4. referent de specialitate gr. I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor, Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic;
5. referent de specialitate gr. I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în Direcției cadrul resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă;
6. inspector de specialitate gr. I promovare în funcția de inspector de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări;
7. inspector de specialitate gr. II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări;
8. inspector de specialitate gr. II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare.
descarcă documentul …