Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
Compartiment evaluare medicală
1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, farmacie clinică, farmacist primar, perioadă determinată;
1 (unu) post de medic, nivel studii S, perioadă determinată.
citeste documentul …