Având în vedere prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fara concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
1. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF:
– 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist, perioadă determinată;
– 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
2. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
– 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime in specialitate, farmacist, perioadă determinată;
– 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist, perioadă determinată;
– 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
3. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: SERVICIUL INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE:
– 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime in specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
– 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, perioadă determinată;
4. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA : SERVICIUL ALERTĂ RAPIDĂ, MEDICAMENTE FALSIFICATE:
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime in specialitate, farmacist, perioadă determinată;
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist, perioadă determinată;
– 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, perioadă determinată;
citeste documentul …