Având în vedere prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fara concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
1. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII – SERVICIUL ASIGURAREA CALITATII ȘI REGISTRATURA/ COMPARTIMENT REGISTRATURA ȘI ARHIVA:
– 1 (unu) post referent tr. IA, studii medii.(diploma de bacalaureat), perioadă determinată.
2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CRAIOVA
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinate, perioadă determinată.
citeste documentul …