Având în vedere prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
organizează ocuparea fara concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
1. DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
A. SERVICIUL EVALUARE:
– 1 (unu) post medic specialist, perioadă determinată;
B) BIROU GESTIONARE DATE:
– 1 (unu) post expert grad IA, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, farmacist, perioadă determinată;
– 1 (unu) post expert grad IA, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
2. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – SERVICIUL VARIAȚII PROCEDURĂ NAȚIONALĂ, BIROU EVALUARE – VALIDARE VARIAȚII
– 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, biochimist, perioadă determinată;
3. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – COMPARTIMENT INFORMAȚII MEDICAMENTE:
– 1 (unu) post referent tr. IA, 6 ani si 6 luni vechime, studii medii, perioadă determinată;
3. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – COMPARTIMENTUL CALITATE MEDICAMENTE:
– 1 (unu) post referent de specialitate grad IA, 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea Farmacist specialist,perioadă determinată;
citeste documentul …