Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fara concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată;
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, inginerie medicală, perioadă determinată.
citeste documentul …
citeste metodologie + anexe…