ANUNȚ – privind ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020 – DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE – SERVICIUL LEGISLAȚIE, SESIZĂRI ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
citeste documentul …