– referent de specialitate debutant, în funcția de referent de specialitate gr. II, în cadrul Serviciului publicitate
citeste documentul …