DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …