Direcția inspecție de bună practică de distribuție
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
citeste documentul …