DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
– 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
citeste documentul …