DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
– 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …