DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment administrare proceduri MRP/DCP
– 1 (unu) post de expert debutant, specialitatea farmacie, nivel studii S, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
descarcă documentul …