DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …