DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE:DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
– 1 (un) post Inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …