DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
– 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), snormă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …