– inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
– inspector de specialitate gr. II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare.
citeste documentul …