DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
Serviciul evaluare
– 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată
– 1 (unu) post de medic primar, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
citeste documentul …