DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
a) Serviciul evaluare
– 1 (unu) post expert gr. II, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Biroul gestionare date
– 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …