– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment informații medicamente;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată;
– 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
– 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
citeste documentul …