DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
a) BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
– 1 (unu) post de expert gr. I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …