DirecțiA Economică și achiziții publice – Biroul achiziții publice și protocol
– 1 (unu) post expert gr.I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …