DirecțiA Economică și achiziții publice
Serviciul Buget Financiar Contabilitate
– 1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post referent tr. IA, studii M, diplomă de bacalaureat, vechime minimă în specialitate: 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …