1. DIRECŢIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI, BIROU GESTIONARE DATE
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist, minimum 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, nivel studii S, normă intreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …