Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare, Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
– 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie (farmacist specialist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
citeste documentul …