DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
– 1 (unu) post consilier juridic gr. I nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale;
– 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
– 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …