DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Serviciul Asistență Juridică Generală, Urmărire Debite și Contencios Administrativ
– 2 (două) posturi de consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
descarcă documentul …