DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată
– 1 (unu) post de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
c) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment validare administrare variații
– 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
d) Serviciul evaluare proceduri europene – Compartiment calitate medicamente
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …